DISCLAIMER  (NL) www.geekzwetsloot.com

 


Fotograaf voor bedrijven, advertenties en portretten
Pagina’s op deze website kunnen links naar andere websites bevatten:
Dit betekent geen aanbeveling, steunbetuiging, aanmoediging, etc. onzerzijds tot het overnemen, kopen, gebruiken, hanteren, etc. van enig product of dienst aangeboden op of via betreffende sites: geen enkele informatie, afbeelding, foto, boodschap, uiting, mening, etc. op betreffende sites wordt door onze website ondersteund, onderschreven of is voor- of achteraf aan onze goed- of afkeuring onderworpen. Noch de uitgever van deze site, Geek Zwetsloot, noch enige andere met onze site verbonden derde is verantwoordelijk voor de inhoud van betreffende gelinkte sites.
De uitgever/eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook, voor de informatie, afbeelding,foto, boodschap, uiting, mening, etc. door derden op deze site verstrekt/afgebeeld, dan wel voor inbreuken op publicaties waarop auteursrecht rust of andere handeling die inbreuk doen op het intellectuele eigendom van derden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook voor schade direct of indirect, of ieder ander ongewenst gevolg, veroorzaakt door informatie, afbeeldingen, foto’s, boodschappen, uitingen, meningen, mededelingen, etc.op deze website, al dan niet door derden verstrekt en/of afgebeeld.
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om informatie, afbeeldingen, foto’s, boodschappen, uitingen, meningen, etc. door derden op onze website verstrekt/afgebeeld, te wijzigen of te verwijderen, indien deze ons onrechtmatig voorkomen, of ons een (te verwachten) inbreuk lijkt op de belangen van derden of op onze Algemene voorwaarden.
Alle afbeeldingen, foto’s, logo’s en teksten, etc.op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd: het overnemen hiervan zonder onze toestemming of die van een ander intellectuele eigenaar is verboden. Overtreders van dit verbod riskeren door ons of derden in rechte te worden betrokken. Alle handelsmerken en merknamen, etc.zijn door hun respectievelijke intellectuele eigenaren wettelijk geregistreerd.
Genoemde prijzen kunnen zonder aankondiging vooraf gewijzigd worden.
Geek Zwetsloot fotograaf

 

 

 

DISCLAIMER  (UK)  www.geekzwetsloot.com

 

Photographer for compagnies, advertising and portrets
Pages on this site may contain links to other internet sites. These links are not endorsements of any products or services in such sites, and no information in such site has been endorsed or approved by this site. The editor of this  site:
Geek Zwetsloot photographer bears any responsability for the contents of
such pages. The editor or owner of this site accept no responabilty for the contents.The editors/ owner of this site accept no responsibilitty whatsoever for the content of information offered by third parties on this web site.
This includes, among others, infringement of copyrighted duplicaten(s) or other actions that violate the intellectual rights of ownershhip of third parties.
We also do not accept any responsibility whatsoever fo damage caused directly or indirectly by the content of the –whether or not offered by third parties-  information on this web site.
We reserve the right to change and/or remover information offered by third parties, if the information – whether offered or already placed – is in violation with the Dutch or any international official laws, the interest of other Internet-users, other third parties or our General Conditions.
Prices mentioned are subject to change.
Alle photographs on this site are copyright protected, reproduction of the images on these pages without permisssion is strictly prohibited. Violators risk legal  prosecution.All logo’s and brands are registrered trade marks of their respectieve owners. All Rights  Reserved. Geek Zwetsloot.

 

home | bedrijven | reclame | portret | product | profiel | diensten | sitemap | disclaimer | colofon
Geek Zwetsloot fotograaf Amsterdam: +31(0)6 50 23 25 78 | geek@geekzwetsloot.com